Contracten – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Contracten

De coöperaties zijn hoofdcontractant en sluiten het contract af met de zorgverzekeraar. FEA voert de onderhandeling namens de coöperaties. FEA maakt hierbij namens de coöperaties afspraken met de verzekeraar over: inhoud, volume en financiën (DBC’s). Daarnaast adviseert FEA de coöperaties over kwaliteit.

FEA (hoofdaannemer) maakt schriftelijke samenwerkingsafspraken in de vorm van Service Level Agreement (SLA’s) met alle gecontracteerde ketenpartners (onderaannemers). Deze SLA’s bevatten tevens kwaliteitseisen ten aanzien van de ketenpartners. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, BIG-registratie, het keteninformatiesysteem en de indicatorenverzameling.