Indicatoren – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Indicatoren

Halfjaarlijks worden op coöperatieniveau gegevens verzameld voor de verschillende zorgketens (april en oktober). Het gaat om indicatoren die de kwaliteit van de zorg en de samenwerking tussen de ketenpartners in beeld brengen.

FEA levert deze gegevens namens de coöperaties aan bij de zorgverzekeraar. Daarnaast worden de cijfers binnen de coöperaties besproken en waar mogelijk verbeterpunten aangebracht. FEA bespreekt de cijfers eveneens in de verschillende werkgroepen om algemene kwaliteitsverbetering aan te brengen.