Kaderhuisartsen – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Kaderhuisartsen

Bij elk ketenzorgprogramma is een kaderhuisarts betrokken. Kaderhuisartsen zijn huisartsen die een aandoening specifieke kaderopleiding hebben gevolgd. Zij zijn opgeleid tot expert om de deskundigheid over de betreffende aandoening bij collega-huisartsen en ketenpartners te bevorderen en innovaties in de zorg rond deze aandoening op waarde te schatten. Kaderhuisartsen spelen daarmee een belangrijke rol bij het vergroten van de kwaliteit van de ketenzorg in de eerstelijn.

Kaderhuisartsen zijn betrokken bij:

  • (door)ontwikkeling van zorgprogramma’s
  • ondersteuning van collega-huisartsen (door middel van visitatie en consultatie) bij het ontwikkelen en verbeteren van de ketenzorg
  • begeleiding van kwaliteitsprojecten gericht op de betreffende aandoening
  • initiëren, coördineren en participeren in regionale (vernieuwings-)projecten aangaande de betreffende aandoening
  • regionale samenwerking en samenwerkingsafspraken op het gebied van de betreffende aandoening
  • deskundigheidsbevordering van huisartsen (in opleiding), praktijkondersteuners en ketenpartners op het gebied van de betreffende aandoening
  • regionaal aanspreekpunt van een landelijk netwerk van huisartsen

 

 

Dhr. J. Rauws
kaderhuisarts COPD

 

Dhr. J.A. van Soest
kaderhuisarts CVRM en diabetes

Mw. M.S. Ketel
kaderhuisarts ouderenzorg

 

Mw. J.I. Greven
kaderhuisarts GGZ