Ketenzorg – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Ketenzorg

Bij chronische zorg zijn langdurig veel verschillende zorgverleners betrokken. De huisarts heeft de regie, maar werkt hierbij samen met andere disciplines in de eerste- en tweedelijn. Door de zorg van de verschillende zorgverleners goed op elkaar af te stemmen ontstaat een zorgketen.

Deze structurele samenwerking zorgt ervoor dat de zorg in betere samenhang en patiëntvriendelijker wordt aangeboden dan wanneer zorgverleners de zorg los van elkaar leveren. Bovendien leidt ketenzorg tot kwaliteitsverbetering en doelmatiger inzet van middelen. Zo vermindert ketenzorg bijvoorbeeld hiaten en dubbele werkzaamheden, verbetert de overdracht van informatie, kunnen faciliteiten worden gedeeld, ontstaat meer uniformiteit  in de zorg en worden eenvoudiger afspraken met andere partijen gemaakt.

Voordelen van ketenzorg

  • betere samenhang in het zorgaanbod
  • patiëntvriendelijker aanbieden van zorg
  • kwaliteitsverbetering
  • doelmatiger en efficiëntere inzet van middelen

 FEA heeft ketenzorgprogramma’s voor

  • Diabetes Mellitus
  • COPD
  • CVRM
  • ouderenzorg

In ontwikkeling zijn ketenzorgprogramma’s voor:

  • basis GGZ
  • jeugdzorg

Niet alle huisartsen bieden vooralsnog ketenzorg aan. Klik hier voor het overzicht van de coöperaties om te zien welke huisartsen in welke ketenzorgprogramma’s participeren.