Kwaliteit – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Kwaliteit

De landelijke organisatie voor ‘ketenzorg in de huisartsenzorg’ (InEen) heeft in 2012 een pakket van 16 ‘kritische kwaliteitskenmerken’ (KKK) opgesteld.  Inmiddels bestaat dit pakket uit 21 kwaliteitskenmerken.

De kwaliteitskenmerken vormen een kader; hierin staat wat geregeld moet zijn, maar niet zo zeer hoe iets geregeld moet zijn. Gedacht kan worden aan eisen rondom het hebben van een gezamenlijk zorgprogramma, het informeren van patiënten, de invoering van zelfmanagement, kennis en functioneren binnen zorgteams, feedback aan professionals omtrent kwaliteit van zorg, samenwerkings- en verwijsafspraken, et cetera.

FEA volgt deze ontwikkelingen en is begonnen met de implementatie hiervan in de praktijk. Speerpunten hierbij zijn patiënten participatie en multidisciplinaire samenwerking.

Download hier het document met KKK’s.