Persoonsgerichte zorg – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Persoonsgerichte zorg

De eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van patiënten worden steeds belangrijker.

Persoonsgerichte zorg is een paraplubegrip voor zorg waarbij het leven van de patiënt centraal staat en niet enkel de ziekte. De FEA vertaalt persoonsgerichte zorg in het voeren van een gesprek in de spreekkamer waarbij gedeelde besluitvorming de kern is. De patiënt zal zich actiever opstellen tijdens het consult en neemt meer regie voor zijn leven.

Binnen huisartsenpraktijken is persoonsgericht werken natuurlijk niet nieuw. De FEA biedt zorgverleners nu de kans een verdiepende stap te zetten op het vlak van persoonsgericht werken, door een aanbod op maat, voor iedere praktijk aan te bieden. Praktijken kunnen bijeenkomsten coachende gespreksvoering volgen, een training met veel practica en werkopdrachten.

Daarnaast kunnen praktijken gebruik maken van coaching-on-the-job. Hierbij kijkt een FEA-coach mee hoe praktijkmedewerkers het gesprek met de patiënt voeren. Er wordt individueel of in een groep gewerkt, afhankelijk waar de voorkeur naar uit gaat. Werkvormen zoals video-coaching en rollenspellen worden gebruikt. Reeds 16 praktijken hebben gebruik gemaakt van het aanbod van FEA. Heeft u ook interesse? Neem dan contact op; 088-5880533