Werkzaamheden – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Werkzaamheden

FEA is actief op het gebied van:

  • het aangaan van contracten en afspraken met zorgverzekeraars en ketenpartners.
  • ontwikkeling en doorontwikkeling van ketenzorgprogramma’s in de (chronische) zorg.
  • het opzetten van samenwerkingsverbanden.
  • het faciliteren van diensten aan huisartsen, zoals bijvoorbeeld: ICT, financiën, scholingen, implementatie van nieuwe ontwikkelingen.
  • de presentatie als één aanspreekpunt voor de 7 x 24 uur huisartsenzorg in de regio Almelo.