Wetenschappelijk onderzoek – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Wetenschappelijk onderzoek

Twents Netwerk Huisartsgeneeskunde (TNH)

Er zijn verschillende redenen om met onderzoek bezig te zijn. Naast de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het vakgebied (zoals beschreven in de toekomstvisie 2022 van de LHV/NHG) kan het ook gewoon uit interesse in wetenschap of interesse in resultaten van behandeling zijn.

Meten is weten en als we weten wat we meten kan dit een impuls geven aan de kwaliteit van ons handelen. Onze academische achtergrond is een meerwaarde voor de eerstelijnszorg en waarborgt tegelijkertijd ons bestaansrecht hierin. Goed onderbouwde onderzoeksresultaten uit de praktijk kunnen tevens ons medisch handelen ondersteunen, niet alleen naar onze patiënten maar ook naar derde partijen zoals de zorgverzekeraar.

TNH is een netwerk van geïnteresseerde huisartsen, huisartsenopleiders en de verschillende WDH’s. Onderzoeksvragen uit het veld komen via deze kanalen bij ons terecht. Vervolgens kijken wij of we de onderzoeksvraag kunnen plaatsen bij een van de organisaties waar we mee samenwerken. Dit zijn onder andere de UT, MST, ZGT, RRD en VUMC. Tevens bereiken ons vragen vanuit deze instituten of andere organisaties om onderzoeksgegevens uit de huisartsenpraktijk te verzamelen. Een bachelor/master student, coassistent of wetenschappelijk onderzoeker met begeleiding vanuit het instituut voert het onderzoek uit. Participerende huisartsenpraktijken wordt gevraagd geanonimiseerde patiëntenselecties te maken voor de onderzoeker.

Om een idee te geven van actuele en afgeronde onderzoeken vindt u hier een overzicht.

Contactpersoon namens FEA is dhr. I.E. Waardenburg
Email: waardenburg@ezorg.nl