Over ons – Fed. Eerstelijnszorg Almelo – Almelo
Header afbeelding
Fed. Eerstelijnszorg Almelo
Zilvermeeuw 1 7609 PP
Almelo

Over ons

Federatie Eerstelijnzorg Almelo en omstreken (FEA), opgericht in 2010, faciliteert huisartsen en andere eerstelijnsbehandelaars in de regio Almelo bij het verlenen van goed afgestemde zorg aan de patiënt. FEA volgt de actuele ontwikkelingen in de zorg en ondersteunt huisartsen bij het inspelen hierop. Via de federatie spreken de huisartsen als één partij met zorgverzekeraars en ketenpartners over inkoop, innovatie en kwaliteit van zorg. De patiënt heeft geen directe relatie met FEA, maar ondervindt wel de positieve effecten die ontstaan door de inzet van FEA op het gebied van kwaliteit van (chronische) zorg en de samenhang daarin.
FEA is hét contact richting huisartsen voor alle partners in de zorg.

Klik hier voor het jaarverslag van 2019

Doelstelling

De doelstellingen van FEA zijn:

  • versterken van de positie van de huisarts in de eerstelijnszorg
  • ondersteunen van huisartsen en andere eerstelijnsbehandelaars bij het organiseren van kwalitatief goede (chronische) zorg in ketenverband
  • inspelen op ontwikkelingen in eerstelijnsketenzorg
  • het vormen van één aanspreekpunt voor de 7/24 uur huisartsenzorg in het verzorgingsgebied Almelo en omstreken

Coöperaties

FEA bestaat uit negen huisartsencoöperaties (huisartsen in een bepaald gebied) en de Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA).

Klik hier voor het overzicht van de huisartsencoöperaties.